top of page

kaitsevõime algab inimestest ja koostööst

puu.PNG

soodla kaitseks

Kaitseministeerium tutvustas keskpolügooni laiendust Anija vallas aastal 2015. Kohalikud elanikud ei olnud vastu - rahu nimel võtsime harjutusväljaku nö oma taga-aeda. 2023. aasta veebruariks on aga kabinetivaikuses tutvustatud plaanist kasvanud kordi suurem ja oluliselt erinev plaan.

Uus Soodla harjutusväljak pole mitte lihtsalt  suurem, vaid  eriplaneeringusse on lisandunud  30 meetri kõrguse ja 100 hoonega sõjaväelinnak, millel ehitusalust pinda lausa 150 000 ruutmeetrit.  Soodla veehoidlale hakkab puuduma ligipääs, maha võetakse 2400 hektarit metsa ning puutumata ei jää ka Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala / Natura 2000 piirkond.

Jussi n6mm _fotoJarekJõepera-5.jpg

Tegu ei ole enam kohalike murega - MTÜ Soodla kaitseks ühendab lisaks Anija ja Kuusalu valla  elanikele ka need 200 000 Põhja-Eesti elanikku, kes Kõrvemaa piirkonnas matkamas või maratonidel käivad, harjunud Tallinnast vaid 40 km kaugusele seenele / kalale tulema või kelle tarvis Tallinna Vesi siinses veehoidlas puhta joogivee tagavara hoiab.  

Me oleme kaitsevõime tugevdamise poolt, aga lisaks sõjaks valmistumisele tahame olla valmis ka rahuajaks. Eluks, kus loodusel ja Eesti inimestel on ka ruumi. Veel ei ole hilja leida mõistlik kompromiss.

oleme katusorganisatsioon, kes räägib riigiga läbi sisulise kompromissi leidmiseks.
kaitsevõime, inimene, loodus - mõistlikult koos

Säilitame Põhja-Eesti kõige armastatuma puhkeala ja kompenseerime kohalikele elukeskkonna halvenemise.
 

Oleme selgelt Eesti kaitsevõime tugevdamise poolt, kuid ka looduse ja  Põhja-Eesti inimeste vaimse ja füüsilise tervise poolt. MTÜ eesmärk  on olla Kaitseministeeriumile partner, kes teab kohalikke olusid ning aitab leida parimad lahendused, kuidas koos kaitsevõime tugevdamisega jääks parimal võimalikul moel alles  Kõrvemaa elurikkus ja rekreatsioonivõimalused.

Seisame selle eest, et tagada kohalikele elanikele võimalikult müravaba igapäevaelu, mida siin elades või siia kolides otsima tulime.

Esmalt peatades harjutusvälja ümbruses intensiivse metsaraie. Samuti seisame selle eest, et meie tagaõues toimuva tõttu saaksid kompenseeritud kivina kukkuvad kinnisvarahinnad.

TOETA
kuidas Sina saad panuse anda?

Aidata saad ka nõu või jõuga ning jagades infot sotsiaalmeedias, oma sõprade-tuttavate seas ning hoides teemat fookuses rahvaesindajatega suheldes!

plaanitav harjutusväljak

Uue eriplaneeringu  harjutusväljadest, ohualadest ja keskpolügoonist koosnev militaarala laiub 29 000 hektaril. Sõjaväelinnak on plaanitud Soodla veehoidla Tallinna-poolsesse otsa ning Soodla veehoidla kaob avalikust kasutusest kogu mahus kuni 300 päevaks aastas. Suur osa aastast on kinni ka Jussi, Paukjärve, Oandu-Ikla matkarajad ning Kõrvemaa 19 km suusarada.

 

Kaardil on märgitud kuni 400 meetri laiused liikumiskoridorid Soodla harjutusvälja ja kaitseväe keskpolügooni vahel. 2015. aasta planeeringu alusel vajati liikumiseks vaid ühte teed. Kolm tankiteed ning seda saatev jalavägi  erakordset Jussinõmme loodust säilitada enam ei suuda. Müra mõjuala ulatub nii Aegviidu, Kuusalu kui Kehrani. Täpsemad kompromiss-ettepanekud leiad SIIT.

kaart_müra4.png

ole arengutega kursis..

Speakers

29.04.2024

POSTIMEES

Kaitsevägi paugutas vanakeste õuele rokk-kontserdi detsibellid. Müramõõtmise salvestuse LINK

Lawyer

16.06.2023

AVALDUS KAITSEMINISTEERIUMILE

Tutvu LEADELL Pilv Advokaadibüroo poolt koostatud dokumendiga

Jussi n6mm _fotoJarekJõepera-7.jpg

 Jussi nõmme fotod: Jarek Jõepera

bottom of page